Et summary beskriver kort indholdet af en tekst. På LinkedIn er summary det sted, hvor man præsenterer sig selv ved en kort beskrivelse af ens professionelle kvalifikationer – altså en salgstekst.

Der er ikke et entydigt svar på, hvad et godt summary er. Linkedin siger selv, at der ikke findes nogen rigtig eller forkert måde at udfylde sin profil – og dermed sit summary – på, og at den eneste, der ved, hvad der er relevant, er den person, der foretager en søgning. Det er dog min erfaring, at der kan gives anvisninger til, hvad der kan være godt – og at der er noget, der er forkert, fx skal man være påpasselig med ironi. Det er heller ikke godt med stave- og slåfejl, kommafejl mv., og det er vigtigt, at ens sætninger er selvforklarende. Du ved aldrig, hvem der læser det. Jeg har i forbindelse med dette indlæg snakket med rekrutterings- og virksomhedskonsulent Tonny Mikkelsen, der fx ønsker, at dine kontaktoplysninger – telefonnummer, mailadresse og hvilken by, du bor i – fremgår af dit summary.

Donna Serdula har i sin bog ”LinkedIn Makeover – professional secrets to a powerful LinkedIn profil” følgende teoretiske tilgang over de formål, en profil– og dermed summary – opbygges ud fra:

  • Employer seeker: Bruges til at få (nyt) job
  • Buisness seeker: Bruges til markedsføring via LinkedIn, læserne er typisk kunder, profilen er en personlig salgsbrochure
  • Reputation seeker: Anvendes som den professionelle profil af én selv over for kunder, partnere, arbejdsgivere mv.

Alle tre tilgange er salgsorienterede, men på hver sin måde.

I bogen til jobsøgende: ”Sådan! Målret din jobsøgning – Netværk dig til et job med LinkedIn” skriver Ole Bach Andersen, Matilde Holm Hvidt og jeg, at dit summary skal være en grundig beskrivelse af dine kernekompetencer, og at du skal lade din personlighed skinne igennem. Opfat det som din personlige salgstekst. Du skal skrive, hvad du står for, hvad du har præsteret, og hvad du kan tilbyde en kommende arbejdsgiver. Har du skabt værdi for én virksomhed, kan du også skabe værdi for andre. Du skal huske på, at du ikke skriver til én bestemt virksomhed, men at beskrivelsen skal kunne læses og genkendes af tidligere kollegaer og arbejdsgivere og være indbydende for en rekrutteringsansvarlig og for en kommende arbejdsgiver. Der kan også være traditioner i forskellige brancher, man skal tage højde for.

I artiklen fra Forbes vises fx, hvordan man kan skrive et kort og specificeret summary over sin karriere, herunder inkludere målbare resultater og bruge nøgleord og sætninger fra jobbeskrivelser.

Det overordnede mål er vigtigt. LinkedIn skal ses som et strategisk værktøj, der skaber strategiske resultater. For at øge sin synlighed er også relationssammenhænge og nøgleordsfrekvens vigtige. Netværk på LinkedIn er vejen til målet, og ikke målet i sig selv. Jeg hører selv til gruppen af reputation seeker i Donna Serdulas oversigt. Mit summary (med salgstekst) er udformet med det overordnede mål i sigte – at vise mine kompetencer.

Alle anbefalinger til et summary har jeg forkortet ned i ligningen: Dit summary skal være summen af dine erhvervs- og uddannelseserfaringer med fokus på de værdiskabende aktiviteter.
Brug tid på at skrive dit summary. Bevar fokus på dit overordnede mål. Lad din personlighed skinne igennem uden at være privat. Det er din personlighed, du bliver ansat på.

Shares
Share This