Bank på – med din LinkedIn profil – og der bliver lukket op for dig

Sproget er vigtigt, når du skal finde den rigtige kandidat til jobbet. Sproget er vigtigt, når du skal brande dig selv på dine kompetencer.

LinkedIns relevansbegreb
LinkedIns definition af relevans er bestemt ud fra, hvem søgeren er forbundet med i første, andet og tredje led, hvem søgeren er i gruppe med, og ’1001’ andre variable faktorer, eksempelvis aktivitet eller valg af sprog. Den eneste, der ved, hvad der er relevant for en søgning, er søgeren. Den eneste, der har kontrollen, er LinkedIn.

Er sprog en af de ’1001’ andre variable faktorer?
Det kan da ikke være så svært at finde ud af, om sproget er en faktor i relevansbegrebet? Det må komme an på en prøve. Som tænkt, så gjort ved en minitest.

En avanceret søgning på ordet ’blogging’ ud fra mine første leds forbindelser har følgende søgeresultater:

1. Søgning ud fra min engelske sprogvariant: Valg af engelsk sprog.
Der er 67 visninger.
Nr. 1 er Katja. Vi har 24 fælles forbindelser. Katja har udfyldt sin engelske sprogvariant på dansk. Hun har +500 forbindelser. Ordet ’blogging” er nævnt 3 gange på hendes profil.
Nr. 2 er Trine. Hun har +500 forbindelser, og vi har 43 fælles forbindelser. Trine har udfyldt sin profil på engelsk. Ordet ’blogging’ er nævnt 3 gange på hendes profil.

2. Søgning ud fra min engelske sprogvariant: Valg af dansk sprog.
Der er 13 visninger.
Nr. 1 er Trine.
Katja er ikke på.

3. Søgning ud fra min danske sprogvariant. Valg af engelsk sprog.
Der er 67 visninger.
Nr. 4 er Katja.
Nr. 5 er Trine.

4. Søgning ud fra min danske sprogvariant. Valg af dansk sprog.
Der er 13 visninger
Nr. 4 er Trine.
Katja er ikke på listen.

En avanceret søgning på ordet ’blogging’ ud fra mine andet leds forbindelser har følgende søgeresultater:

1. Søgning ud fra min engelske sprogvariant: Valg af engelsk sprog.
Der er 6.347 visninger.
Nr. 1 er Morten. Han har 26 forbindelser, og vi har 1 fælles forbindelse.
Nr. 2 er Sanne. Hun har 98 forbindelser, og vi har 1 fælles forbindelse.
Det er interessant at bemærke, at Sanne og Morten har få forbindelser – slet ikke de +500. Det er faktisk sådan, at antal af forbindelser stiger, jo længere man kommer ned på visningen.

2. Søgning ud fra min engelske sprogvariant: Valg af dansk sprog.
Der er 208 visninger.
Nr. 1 er Line. Hun har + 500 forbindelser, og vi har 14 fælles forbindelser.
Nr. 2 er Martin. Han har + 500 forbindelser, og vi har 14 fælles forbindelser.
Morten og Sanne er ikke nævnt blandt de første 20.

3. Søgning ud fra min danske sprogvariant. Valg af engelsk sprog.
Der er 6.645 visninger.
Hverken Morten, Sanne, Line eller Martin er nævnt blandt de første 20. (Jeg har ikke tjekket de resterende 6.625 navne på listen).

4. Søgning ud fra min danske sprogvariant. Valg af dansk sprog.
Der er 205 visninger
Nr. 1 er Morten.
Nr. 2 er Sanne.

I min minianalyse har jeg valgt ikke at afgrænse min søgning ud fra geografi, fx alene Danmark, fordi der kan være egnede kandidater i udlandet, der gerne vil hjem til et job i Danmark.

Lakmusprøven
Jeg kender Katja, så min teori kan afprøves. Katja er med på ideen, og hun har nu oprettet en dansk sprogvariant.

En avanceret søgning på ordet ’blogging’ ud fra mine første leds forbindelser har nu ca. 14 dage efter følgende søgeresultater:

1. Søgning ud fra min engelske sprogvariant: Valg af engelsk sprog.
Der er 70 visninger.
Nr. 5 er Katja

2. Søgning ud fra min engelske sprogvariant: Valg af dansk sprog.
Der er 15 visninger.
Nr. 3 er Katja

3. Søgning ud fra min danske sprogvariant. Valg af engelsk sprog.
Der er 70 visninger.
Nr. 6 er Katja

4. Søgning ud fra min danske sprogvariant. Valg af dansk sprog.
Der er 16 visninger
Nr. 5 er Katja

Sprog
Man får som det fremgår ikke samme resultat, når man søger ud fra forskellige sprogvarianter og sprog. I den forbindelse er det relevant at oplyse, at man ikke længere kan vælge, hvad man vil sortere efter på den engelske sprogvariant – det bestemmer LinkedIn – hvorimod man kan foretage valg, når man søger ud fra sin danske sprogvariant.
Min konklusion er den, at der, når man søger ud fra den engelske sprogvariant, vægtes efter forbindelser baseret på kvantitet, men at der vægtes markant anderledes, når der søges ud fra den danske sprogvariant.
Sprog har derfor betydning ved LinkedIns sortering af relevante kandidater ved en søgning – sprog må derfor være en af de ’1001’ variable faktorer i LinkedIns relevansbegreb.

Baseret på minitesten er, at sprog og valg af sprogvariant er relevante faktorer, både når du skal udfylde din profil på LinkedIn, og når du søger efter egnede kandidater. Hvis du fx har engelsk sprogvariant og din profil på dansk som Katja havde, risikerer du at falde helt ud af listen over relevante kandidater, hvis søgeren vælger dansk sprog. Jeg mener også at kunne udlede, at hvis du fx søger ud fra din engelske sprogvariant risikerer du, at du ikke får vist egnede kandidater, der har dansk sprogvariant og profil på dansk.

Jeg anbefaler derfor, at vi med minoritetssprog har en profil også på vores eget sprog – og at man i forbindelse med søgninger er opmærksomme på at foretage mere end lige én søgning. I hvert fald på nuværende tidspunkt, hvor mange danskere har deres profiler på den engelske sprogvariant udfyldt med dansk sprog, fordi der ikke var andre muligheder på tidspunktet for oprettelsen.

Shares
Share This