Laver du markedsføring i og fra Danmark, er du underlagt dansk lov. Hvordan markedsføringen distribueres er underordnet – og det gælder uanset om du er privatperson eller en offentlig eller privat virksomhed.

Loven gælder – også for content markedsføring

Mange anvender indholdsbaseret vidensdeling med det formål at skabe synlighed på sin faglighed i forbindelse med markedsføring, hvilket kan generere et lead eller salg. Jeg anvender selv begrebet content markedsføring, fordi det beskriver, hvad det er – synlighed på baggrund af indhold. Termerne inbound markedsføring og content markedsføring er synonymer og bruges i flæng.

Iscenesætter du dig selv på din faglighed for at adskille dig fra andre, der udbyder en lignende service, er det vigtigt at vide, hvad man må.

Uanset dit formål, kan det af andre opfattes således, at der udbydes en tjenesteydelse, og derved bliver man måske en erhvervsdrivende. Hvorvidt der er tale om markedsføring afhænger blandt andet af det subjektive formål, men jeg mener, at hvis man gør sig synlig flere steder/mange steder/måske de fleste steder, så har man selv godtgjort, at formålet reelt er content markedsføring. Efter min mening kan vi i disse tilfælde være underlagt markedsføringsloven.

Jobsøgende opfordres til at sælge sig selv som en forretningsplan. Når man når ud over en petitessegrænse, bliver grænserne mellem erhvervsdrivendes marketing og privatpersoners ”salg” uskarp. I min optik bliver vi alle erhvervsdrivende for vores eget projekt – forbrugeren bliver den erhvervsdrivende og den erhvervsdrivende bliver forbrugeren. Når man fortolker markedsføringsloven for at afgøre, om noget er i strid med god markedsføringsskik, foretager man en afvejning af erhvervsinteresser, forbrugerinteresser og almene samfundsinteresser. Set i det lys kan det diskuteres, om markedsføringslovens regler også bør gælde for privatpersoners selvsalg.

Andre love, fx ophavsretsloven mv. samt de benyttede tjenesters[1] retningslinjer omfatter både privatpersoner og erhvervsdrivende.

Giver dansk lov et direkte svar?

Jeg er selv hverken advokat eller jurist, men bare en simpel humanist. Men også vi skal jo have kendskab til lovgivningen.

Danske love er som udgangspunkt rammelove, dvs. man kan ikke slå op i et katalog og få et ja eller nej til, om et konkret eksempel er lovligt eller ikke, eller om det, man nu er i gang med, er erhvervsdrivende markedsføring og underlagt markedsføringsloven. Det hele beror på lovfortolkning og aftaler og kommer an på hensigten. Overtrædelser af fx markedsføringsloven og ophavsretsloven bedømmes ud fra, om man har handlet uagtsomt, dvs. anderledes end et fornuftigt menneske (en såkaldt bonus pater) i samme situation. Bonus pater ville efter min mening sætte sig ind i lovgivningen, når man laver content markedsføring.

Benytter du tjenester, har du skrevet under på aftaler eller retningslinjer. Om disse retningslinjer – der ofte er udformet ud fra fremmed lov – skal overholdes til punkt og prikke, beror igen på dansk lovgivning. Udgangspunktet er selvfølgelig, at du skal rette dig efter det, du har skrevet under på – men der kan være bestemmelser, der er i strid med dansk lov – og så er det den danske lov, du skal rette dig efter. Men også her er vi inde på fortolkninger.

Hverken offentlige eller private virksomheder må forskelsbehandle mænd og kvinder – laver du fx kurser til kvinder, skal der også være til mænd. Dvs. ligebehandlingsloven kan også være relevant. Jeg har selv tænkt på tv-reklamer og kataloger, der henvender sig til specifikt til det ene køn. Om det er lovligt eller ikke beror også her på fortolkning.

Selv sondrer jeg mellem, om jeg skriver kommentarer i grupper – og der er faktisk forskel på, om jeg skriver i åbne eller lukkede grupper – eller om jeg skriver på min blog.

Hvad må man så?

Hvad er så det klare svar? Det er, at du må det samme, som du hele tiden har måttet – hverken mere eller mindre. Værktøjet – fx de sociale medier – ændrer ikke på dansk lovgivning. Medierne giver nogle udfordringer til fortolkningerne, men ændrer ikke de grundlæggende værdier, der ligger bag lovene.

Og mit råd er fortsat i forhold til ophavsretsloven: Er du i tvivl så spørg og få en skriftlig tilladelse.

Kan alle regler og bestemmelser så være lige meget. Nej, det kan de ikke – fordi jeg ikke selv er herre over min egen forstyrrelse.

Dette indlæg er content markedsføring og skal ses som en reklame.


[1] Den benyttede tjeneste er det medie, der distribuerer budskabet

Shares
Share This