Det er vigtigt at få bruttomassen over de egnede kandidater vist ved en søgning. På den anden side er det relevant at få indsnævret kredsen og finde ’Holger’. Det er disse to modstridende størrelser, som mange, der søger efter kandidater til stillinger på LinkedIn, står over for.

Netværksbaserede søgninger på LinkedIn er afgrænset af søgerens netværk. Ved en netværksbaseret søgning via LinkedIns basisprofil er resultatet maksimeret til 100 visninger. Ved tilkøbsmulighederne Talent Basic er der et maksimum på 500 visninger, ved Talent Finder 700 og ved Talent Pro 1000. Men ved søgning via LinkedIn basisprofilen vises kun til og med 2. led i dine forbindelser. Ved søgning med Talent Basic kan du kun se fornavnet på dem, der vises fra dine 3. forbindelser og gruppeforbindelser, mens en søgning med både Talent Finder og Talent Pro viser det fulde navn. Der er mange andre muligheder – og begrænsninger.

LinkedIn søgning med boolske operatorer

Holger Jensen er stadig kompliceret at finde – også på LinkedIn, hvor man blandt andet kan søge på nøgleord, titel, navn og firma. Men ved at konkretisere en søgning vil søgeresultatet blive mere præcist i forhold til den type profil, du ønsker at finde frem til.

Boolske operatorer bruges til at afgrænse, udvide eller udelukke ord i en søgning. Operatorerne er: AND, OR og NOT. Operatorerne kan bruges i kombination – også på den danske brugerflade. Operatorerne kan også bruges sammen med citationstegn (anførselstegn) og parentes.

Eksempler:
Citationstegn (anførselstegn): ”economical policy” omkring ordene angiver det helt præcise udtryk/term, man ønsker med sin søgning, og det er det, der bliver fremhævet på profilerne.

Parentes: En parentes betyder – som inden for matematikken – at det, der står mellem de to klammer (), skal regnes ud først. Parentesen bruges til at kombinere ”termer/udtryk” og operatorerne AND, OR og NOT.
Fx Consultant OR Master AND Economist = Consultant OR (Master AND Econimist), mens
fx (Consultant OR Master) AND Economist = (Consultant AND Economist) OR (Master AND Economist)
Fx (economical analysis) AND (impact assessments).

AND: Bruges til at søge efter en profil, der faktisk indeholder to termer, fx to titler. Termerne adskilles med AND – skrevet med store bogstaver. Hvis du ikke får skrevet AND, når du indtaster to termer, vil søgeprogrammet antage, at der er AND imellem og alligevel give samme resultat.
En søgning på fx International AND Economics – International Economics.
Fx ”Master of Science” AND Consultant.
Fx Master of Science AND ”Dansk Energi”

OR: Bruges til at søge efter en profil, der indeholder en af flere termer, fx flere typer af titler. Termerne adskilles med OR – skrevet med store bogstaver.
Fx Economist OR Consultant
Fx Economist OR ”Master of Science” OR ”International Economics”
Fx ”Economist” OR “M.Sc.” OR Master of Science

NOT: Bruges til søge efter en profil, hvori en bestemt term, fx titel, skal udelukkes i søgeresultatet. Termen udelukkes ved at skrive NOT med store bogstaver – foran.
Fx NOT direktør
Fx (Consultant OR Economist) AND Dansk Energi NOT Vestas

En total kombination er mulig, fx (Consultant OR Economist) AND Master of Science AND “Dansk Energi” NOT Vestas

Jeg kan finde Holger Jensen – men kan du?

Brug af de boolske operatorer kræver omtanke – man skal være varsom og ikke få udelukket relevante profiler ved sin afgræsning.

At finde Holger Jensen på titel og egenskaber er ikke let – han har været noget fedtet med ordene, da han har udfyldt sin profil, og er sprunget over, hvor gærdet er lavest – men jeg ved, at Holger indeholder meget mere, end man lige kan læse. Holger er let at finde for mig, fordi jeg er forbundet til ham. Holger har ikke mange forbindelser, han har ikke udfyldt alle de muligheder, der er på LinkedIn – og det skal man selvfølgelig gøre, hvis man vil være relevant i en søgning. Holger har også valgt kun at beskrive sine kompetencer, ikke sine resultater og sin viden i forhold til sine kvalifikationer. Når man vælger kun at beskrive sine kompetencer, så bliver man ”ligesom alle de andre”, der har de samme kompetencer. Og hvis man ikke er forbundet med mig, er Holger også svær at finde – selv om man anvender kombinationssøgninger. Holgers udtryk underbygges heller ikke af et billede, der kan forstærke mit indtryk, fordi han ikke har et billede.

Holger udelukker sandsynligvis også sig selv for at blive fundet af en der søger med udgangspunkt i en dansk sprogvariant på dansk.

Shares
Share This