For en komplet udfyldt profil på LinkedIn er Skills og expertise vigtigt. Man kan angive specifikt, hvor meget erfaring på år man har, og man kan selv lave en skill (færdighed). Med LinkedIn Recruiter kan man bl.a. søge konkret efter nøgleord/kvalifikationer og erfaring på år.

Under menupunktet ”More” findes funktionen ”Skills and Expertise”. Indtast en færdighed, du besidder eller er interesseret i at vide mere om. Du kan godt have flere færdigheder.

Under hver skill kan man kategorisere sin praktiske evne inden for fire niveauer: Beginner, Intermediate, Advanced eller Expert. Man må gå ud fra, at arbejdsgivere som oftest leder efter den bedste.

Der findes dog mange forskellige variationer af, hvordan man definerer en ekspert. Ifølge Sproget.dk er en ekspert: “en person, der er ganske særlig kyndig i et bestemt fag, inden for et bestemt omraade osv.; sagkyndig. Holger Drachmann, som efterhånden blev en fuldendt Expert i Ægteskabets vanskelige Kunst”

Mark Twain derimod definerer en ekspert til at være “an ordinary fellow from another town”.

Sandheden ligger nok et sted midt imellem. Jeg plejer personligt at sige, at i de blindes rige er den enøjede konge, og du skal være til stede der, hvor der er behov for dig fremfor at konkurrere med alle om alt. Kort sagt: Vær konkret.

Når man holder musen over en specifik skill, vises en procentindikator. Her ses enten en grøn eller en rød pil og et tal. Denne indikator giver indblik i brugen af de forskellige skills blandt LinkedIns brugere.

Procentindikatorerne er udregnet ud fra årlig vækst for brugen af hver enkelt færdighed – altså hvor meget de bliver brugt af medlemmer på sitet. En positiv procentindikator er et udtryk for, at brugen af en specifik færdighed blandt LinkedIns brugere er steget i forhold til året før. En negativ procentindikator viser derimod, at en specifik skill er faldet i brug.

En negativ procentindikator er ikke i sig selv dårligt. Besidder man eksempelvis en skill, der rangerer lavt eller decideret negativt i forhold til procentindikatoren, betyder det blot, at man – og derved ens færdigheder – er mere unikke.

Vær opmærksom på, at man dog her vil være mindre synlig i LinkedIns interne søgninger, da procentindikatoren bliver udregnet ud fra, hvilke ord der bruges og søges på.

Man kan desuden anbefale forbindelser for deres færdigheder. Læs mere her.

Shares
Share This