Anmeldelse af Nils Christies bog: Små ord om store spørgsmål

Prøver du at opnå synlighed på din faglighed på nettet, vil jeg anbefale dig at læse Nils Christies bog: Små ord om store spørgsmål. Bogen giver konkrete råd om at skrive og også om, hvordan man ikke bør skrive.

Vi skriver om vores faglighed på nettet. Det gør jeg også selv. Men vi er ikke selv herrer over, hvordan vores ord virker. Hvis du laver inbound markedsføring – det vil sige, giver noget til dine  kunder, der har værdi for dem, og som skaber en opmærksomhed, der på sigt kan blive til et salg – så er netop dine ord altafgørende for, at du undgår at forstyrre dine kunder eller ligefrem spilde deres tid.

Når vi med ord vil vise vores faglighed med nye ord, der er anderledes og indirekte, kan der være en fare for:

1) At vi fremstår usammenhængende i skrift og i tale,

2) At vi klynger os så meget til fagudtryk og termer, at budskaberne bliver uforståelige, og

3) At vi distancerer os selv fra hinanden i modsætning til det, vi gerne vil – nemlig nærme os hinanden (afstanden mellem sælger og køber).

Allan Holmgren skriver i bogens forord, at det er en bog med visdom, du holder i hånden, sprængfyldt med livserfaring. Nils Christie er norsk kriminologis og samfundsteoris nestor. Han er over 80. Hans bøger og artikler udgivet på engelsk citeres worldwide. Han er skeptisk over for dominerende strømninger og lette løsninger, og frem for alt skeptisk over for de såkaldte eksperter og det sprog, eksperterne anvender, fordi deres sprog skaber afstand.

Jeg har taget meget til mig af bogens visdom. Jeg bruger den hele tiden. Det er et af mine væsentligste værktøjer. Fx skriver Nils Christie om to typer mennesker, som har det svært med sproget. ”Det er på den ene side de ordløse eller ordsvage, og på den anden side ordgyderne, ordmisbrugerne, som formørker vores forstand og udvisker tankens klarhed ved at bruge tusind ord, hvor hundrede ville være tilstrækkeligt, eller bruger hundrede ord, hvor der burde have hersket tavshed.” Ingen kan være tvivl om, hvad han mener. Nettet har mange ordgydere – hvis I spørger mig. Det kunne også gælde mig selv.

Bogen indeholder også 20 gode råd, men for ikke at være ordgyder, har jeg valgt et ud: Tal ikke temaet ihjel. ”Det er en skrøbelig proces at skrive – og at finde noget nyt kræver beskyttelse af fundet. Den, der mener at have fået øje på noget, skal have tid til at befæste det.” Jeg har personligt oversat det til, at man skal lade en tekst hvile – og ikke sige/skrive noget, blot fordi man føler sig presset. Rådet har jeg selv haft glæde af.

I forhold til LinkedIn er det vigtigt, at man er aktiv for at blive fundet. Bogen kan hjælpe os med at være aktive på en ikke-ordgydende, positiv og forståelig måde. Altså nettikette. Læs den.

 

Shares
Share This