En undersøgelse blandt rekrutteringskonsulenter verden over viser, at næsten 92 procent planlægger at bruge sociale medier til rekruttering. LinkedIn er det foretrukne rekrutteringsværktøj, og LinkedIns sorteringsmuligheder giver HR og rekrutteringsansvarlige mulighed for at påvirke resultatet af deres søgninger.

Når man som HR og rekrutteringsansvarlig søger efter nye medarbejdere på LinkedIn, er det godt at have kendskab til, hvor og hvordan en søgning sker. Er det i andedammen eller i det store ocean?

LinkedIn har to forskellige måder, man kan søge efter egnede kandidater. Den første er uden tilkøb – netværks baseret søgning, den anden er med tilkøb – LinkedIn Hiring Solutions.

Netværksbaseret søgning
LinkedIn er netværksbaseret. Søgninger på LinkedIn sker ud fra LinkedIns definition af relevans, som er LinkedIns egen algoritme. Kun LinkedIn selv kender formlen til algoritmen. LinkedIn siger, at den eneste, der ved, hvad der er relevant, er den person, der foretager søgningen. Derfor er LinkedIns definition af relevans bestemt ud fra, hvem søgeren er forbundet med i første, andet og tredje led, hvem søgeren er i gruppe med – og en række andre variable faktorer. Blandt andet ses der på søgepersonernes aktivitet på LinkedIn, de profiler, der returneres ved efterspørgsel, og andre medlemmer, som har lavet lignende søgninger. Det betyder fx, at såfremt andre medlemmer på LinkedIn ikke betragter din profil som relevant i deres søgning, kan deres adfærd som kollektiv gruppe have indflydelse på algoritmens placering af dig i sorteringsrækkefølgen.

LinkedIn har fem sorteringsmuligheder, som alle tager udgangspunkt i LinkedIns definition af relevans.

  • Connections – Listen sorteres efter antallet af LinkedIn-forbindelser, medlemmet har.
  • Keywords – Listen sorteres efter de bedste match udelukkende baseret på din forespørgsel.
  • Relationship – Listen sorteres efter første leds forbindelser (connections), anden leds forbindelser (connections) og grupper. Dine tredje leds forbindelser (connections) og medlemmer uden for dit netværk kombineres altid.
  • Relationship + Recommendation – Listen sorteres efter grad af forbindelse og antallet af anbefalinger, medlemmet har.
  • Relevance – Listen sorteres ud fra LinkedIns definition af relevans, se ovenfor.

Søgeresultatet er baseret på relevans ud fra din forespørgsel, og sorteringen sker efter hvad der skal have mest vægt: connections, keywords, …

Via The Views dropdown-menu kan man få vist sine søgeresultater på to måder:
Basic – Her vises et billede, et navn (hvis i dit netværk), job/titel, location, branchemæssige tilhørsforhold og links til fælles forbindelser (connections) og lignende profiler.
Expanded – Her vises basis profil (view) plus nuværende og tidligere erfaringsinformation.

Konklusionen er, at søgningerne sker ud fra søgerens eget netværk, og hvem vedkommende er i gruppe med. LinkedIn siger desuden, at de bedste til at anbefale fagfolk, er fagfolk selv. Der er altså ikke nogen garanti for, at den rekrutteringsansvarlige via denne form for søgning finder frem til de mest egnede kandidater, og de finder ikke frem til de egnede kandidater, der ikke er med i vedkommendes netværk og/eller gruppe.

LinkedIn Hiring Solutions
Tilkøbsproduktet LinkedIn Hiring Solutions er et markant bedre værktøj for HR og rekrutteringsansvarlige til at søge efter aktive og passive kandidater. Med LinkedIn Recruiter får man ubegrænset adgang til navne og fulde profiler i hele LinkedIns ocean.

Søgeren kan ud fra konkrete kriterier – profession (titel), nøgleord/kvalifikationer (færdigheder), geografisk region (område), erfaring på år, m.fl. – søge efter en kandidat. Har man fundet én kandidat, kan man med et klik få lignende kandidater frem.

LinkedIn Recruiter er let at anvende, og det er min opfattelse, at virksomheder ved søgning efter egnede kandidater kan spare mange arbejdstimer og penge ved at anvende denne mulighed – som LinkedIn har opbygget ud fra interview med de rekrutteringsansvarlige om deres særlige behov. Ifølge LinkedIn betragtes 79 % af alle med en LinkedIn profil som passive kandidater.

Forskellen på de to tilgange til søgning efter egnede kandidater er altså blandt andet, om søgningen kun sker i andedammen – eller om man har taget hele LinkedIns ocean med.

Som det fremgår af ovenstående, er din personlige profil omdrejningspunktet for, at du bliver fundet. LinkedIn anbefaler derfor, at din personlige profil skal være komplet. Der er ikke nogen entydig definition på, hvad en komplet profil er, men LinkedIn anbefaler, at din profil er 100 % udfyldt og opdateret. Se også … ”Dit summary på LinkedIn – en matematisk tilgang

Shares
Share This