Det handler om, hvad du deler, hvordan du deler, og hvordan du præsenterer det, du deler. Selvfølgelig drejer det sig om at interagere med medlemmerne, men det drejer sig også om at få LIKES. Faktisk kan man få overblik over strømmen af kommentarer og de personer, der har skrevet kommentarer i en gruppe på LinkedIn, og en god kommentar kan vise vej til flere gode svar.

Noget af det, jeg lægger mærke til, er, at der i højere grad interageres med generel information end med personlige holdninger. Alle har personlige holdninger, og hvis vi alle argumenterer ud fra vores egne personlige holdninger, glemmer vi måske, hvad der er interessant for andre; nemlig viden. Der er ikke noget i vejen med argumentationen ud fra personlige holdninger. Men vi synes jo alle sammen noget. Niveauet i en gruppedebat højnes ved fx at henvise til, at ”jeg har læst et sted” eller ”jeg har forstået udgangspunktet sådan – men det er til diskussion”. Den indgangsvinkel er mere åben og fremmer konstruktiv dialog.

Hvordan vurderes dine kommentarer af LikedIn og andre i en gruppe?

1-9-90 reglen er aktuel at repetere – 1 % af folk er aktive og skaber dialog, 9 % interagerer og 90 % er passive. Men folk kan godt være aktivt passive, når de tager information til sig.
For at opnå synlighed med LinkedIns definition af relevans skal du være opsøgende og aktiv. Din aktivitet afspejler din synlighed og har indflydelse på, hvordan du bliver vægtet i LinkedIns algoritme, herunder hvordan du bliver vist ved en søgning. Din sprogvariant har også indflydelse på, hvad der bliver vist. Det kan du læse mere om her.

At dele et Link i en gruppe rangerer højt i LinkedIn – og det gør den ene procent af medlemmerne. På den måde belønnes aktivitet. Det bliver ikke vurderet – eller belønnet – af LinkedIn, hvordan man svarer, kun at man svarer. Men de mennesker, der læser svaret – måske de 9 % og måske nogle af de 90 % – bedømmer dit svar. Udfordringen i forhold til andre mennesker er opbygningen af din argumentation – hvordan du svarer på et spørgsmål, og om du blot svarer på et spørgsmål.
Det bliver vist ude i siden, at du har svaret på spørgsmålet – og derfor er der nogle, der skriver fx ”et rigtigt godt indlæg”. Men det kan man nøjes med at sige med et LIKE, fordi et LIKE indikerer, at det er et godt indlæg. Når man i stedet skriver, at det er et godt indlæg, gør man snarere opmærksom på sig selv end på indlægget. Det er den tendens – at vi skriver ingenting for at gøre opmærksomme på os selv – der har givet mig anledning til at skrive dette indlæg under overskriften: All I need is your LIKE.

Relevante kommentarer er tilstrækkelige – eller blot et LIKE

Vi er ikke er herre over vores egen forstyrrelse. Forfatteren Nils Christie beskriver i sin bog ”Små ord om store spørgsmål” to typer mennesker. ”Det er på den ene side de ordløse eller ordsvage, og på den anden side ordgyderne, ordmisbrugerne, som formørker vores forstand og udvisker tankens klarhed ved at bruge tusind ord, hvor hundrede ville være tilstrækkeligt, eller bruger hundrede ord, hvor der burde have hersket tavshed.” Nettet har mange ordgydere – hvis I spørger mig. Og et LIKE kan i mange situationer være mere end tilstrækkeligt.

På nettet gælder det om at tiltrække sig opmærksomhed, at agere med opmærksomheden og være med opmærksomheden. Vi lever alle af at være værdsatte – det kan godt være, at vi ”ikke lige tænker det ind” på den måde, men sådan er det i min optik. Men hvis vi alle sammen siger og skriver det samme, eller hvis vi alle siger, ”det mener jeg også”, er det ligegyldigt. Hvad der ikke er ligegyldigt – men vigtigt – er at bidrage til diskussioner.

Hvis alle søger, hvem bliver så fundet? Hvis alle sælger, hvem køber så? Interaktion indgår i ligningen: Kommentarer kanaliserer, LIKES distribuerer. LIKES giver altså placeringer og aktivitet. Det, folk bliver husket på, er, når de siger noget, andre kan bruge til noget. Det er tanken med netværket. Beder du dit netværk om hjælp, så svarer det. Gode kommentarer giver ny forretning, mens ligegyldige kommentarer eller tilføjelser til LIKES forsvinder i mængden og virker stik modsat den gode hensigt. Det er der kun få, der er opmærksomme på, tror jeg. På samme måde virker det, hvis du hele tiden laver push – hele tiden skubber nyheder ud – og ikke interagerer med nyhederne.

Ved at interagere i en diskussion i en gruppe – og ved at en diskussion bliver populær – kan du have indflydelse på, hvilken diskussion, der bliver sendt ud til medlemmerne i gruppen som den mest relevante på ugebasis. Derfor kan man indirekte – ved at gøre det godt i gruppediskussioner – opnå en synlighed på sin faglighed. På den måde kan man faktisk få kommentarer til at kanalisere – men det kræver selvfølgelig, at man har noget fornuftigt at sige.

Ingenting har nogen værdi, medmindre nogen, fx du, giver det en værdi. Netværk for netværkets skyld har ingen værdi. Du skal give værdi til dit netværk. Du skal fortælle netværket, hvad du kan lide – og det kan du gøre med et LIKE. Blot et LIKE giver værdi. Det gør relevante kommentarer også. Ordgyderi derimod stresser og trætter folk.

Shares
Share This